NINGBO LVHUA PLASTIC & RUBBER MACHINERY INDUSTRIAL TRADE CO.,LTD.
Công ty
Sản phẩm
Thiết bị tái chế nhựa
Máy cắt nhựa
Máy nghiền nhựa
Hệ thống băng tải nhựa
Màn hình nhựa Changer
Dây chuyền giặt nhựa
Lực lượng ăn máy
Máy tái chế nhựa PET
Máy tái chế nhựa PP
Máy trộn nhựa
Máy khử nước bằng nhựa
Máy thổi nhựa
Máy Agglomerator nhựa
Thiết bị phụ trợ nhựa
Máy tái chế nhựa