Chinaplas 2019

May 15, 2019

tin tức mới nhất của công ty về Chinaplas 2019
Chúng tôi sẽ tham dự Chinaplas 2019 tại thành phố Quảng Châu.

Nó nằm ở: Trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế Quảng Châu

Số gian hàng của chúng tôi là: 2.1S31

Thời gian triển lãm là 2019.05,21-2019.05.24

Chúng tôi sẽ thử nghiệm bộ phim thức ăn chăn nuôi bên trong phim.

Chào mừng bạn đến với vixit chúng tôi!